18+ | Please play responsibly | Terms and Conditions apply | Commercial Content

Legaal online gokken in Nederland vanaf 2021

Legaal online gokken, eindelijk is het dan zo ver. De Nederlandse regering gaat het online kansspelen legaliseren en reglementeren. Wat verandert er nu exact en welke gevolgen heeft dit voor spelers?

Legaal online gokken: wat zal er veranderen

Op donderdagmiddag, 7 juni 2016 was het dan zover: de Nederlandse Tweede Kamer keurde het wetsvoorstel goed om online kansspelen te legaliseren. Nederland is een van de laatste landen waar online kansspelen nog niet geregulariseerd zijn. De huidige wet op de kansspelen is al meer dan vijftig jaar oud, en in deze tijd volledig achterhaald.

Vanaf oktober 2021 zullen (online) gokbedrijven weer .nl domeinen kunnen registreren en online casino’s kunnen dus weer Nederlandse websites openen. Als speler zal je dus op een legale manier kunnen spelen. Tot nu toe moeten spelers zich registreren bij buitenlandse websites, iets wat volgens de huidige wetgeving niet toegelaten is.

Als speler krijg je meer zekerheid tijdens het spelen. Door de gokmarkt te regulariseren worden de gokbedrijven aan voorwaarden gebonden. Op deze manier worden online kansspelen op een eerlijke manier georganiseerd en kan verslaving beter aangepakt worden.

legaal online gokken in Nederland

Voor- en nadelen van legaal online gokken

Het grootste voordeel is natuurlijk het wettelijk kader. De belangrijkste verandering is dat je meer zekerheid geniet wanneer je legaal online gokken kan. En omdat spelers nu legaal online kunnen gokken, wordt het hulpverleningskader ook efficiënter gemaakt.

Een eventueel nadeel is dat de wet een invloed heeft op de prijzen. Door de Tweede Kamer werd een belastingtarief van 29 procent voor gokbedrijven goedgekeurd. Omdat de bookies meer geld aan de fiscus moeten afstaan, kan het prijzengeld omlaag gaan.

Een direct gevolg is dat kleine gokbedrijven waarschijnlijk niet zullen toehappen, net door het nieuwe belastingtarief. Omdat grotere bedrijven (Unibet, Ladbrokes, etc.) meer winstgevend zijn, zullen kleine bedrijven waarschijnlijk weg geconcurreerd worden.

Een gevolg hiervan kan dus zijn dat het aanbod minder divers wordt. Hierdoor zullen sommige spelers toch geneigd zijn om bij de illegale aanbieders van online kansspelen te blijven.

Door het aanbieden van legaal online gokken wordt reclame voor deze praktijk ook automatisch toegestaan. In België hadden politici de agressieve marketingstrategieën van de gokbedrijven niet verwacht. Bedrijven willen door middel van frequente e-mails de spelers verleiden om te blijven wedden.

legaal online kansspelen

De Wet op de Kansspelen

De Wet op de Kansspelen reglementeert alle kansspelen in ons land. De huidige  wet is echter al meer dan vijftig jaar uit. Online gokken is dus niet in deze wet opgenomen. Daar was legaal online gokken al die tijd niet mogelijk.

Maar ondanks het verbod werden toch online kansspelen aangeboden. Dat komt omdat de Europese Unie haar lidstaten een vrij verkeer van goederen oplegt, en dat geldt bij uitbreiding ook voor het internet. De Nederlandse wet was dus eigenlijk in strijd met het Europese wettelijke kader.

Het bestaande wettelijke kader komt dus eigenlijk niet overeen met wat in de praktijk een feit is. Jaarlijks brengen online kansspelen in ons land 100 miljoen euro per jaar op. Net omdat het niet gereglementeerd is, loopt de regering heel wat inkomsten via belastingen mis.

Een heikel discussiepunt voor de legalisering was dan ook het belastingtarief dat gehanteerd zou worden. De regeringspartijen VVD en PvdA kwamen overeen dat een tarief van 29 procent geschikt is. Het kabinet wilde aanvankelijk een lager tarief, omdat dit meer ten gunste zou zijn van de online gokbedrijven.

Legaal online gokken zal vanaf dit jaar de staatskas dus aanzienlijk kunnen spekken. De wet is bovendien een welkome opluchting voor Nederlandse spelers. Door de wet krijgen ze meer zekerheid over hun ingelegde geld.

wet op de online kansspelen